Sjøkanten Legesenter

Telefon: 77 00 09 00

INFLUENSAVAKSINE og vaksine mot lungebetennelse

Vi har mottatt årets influensavaksine.

Det er ikke behov for timebestilling til vaksinering, du kan komme innom mandag-fredag kl 0800-1100 og kl 12.15-1400. Har du allerede avtalt legetime kan vaksinen som regel settes i begynnelsen av legetimen.

Skulle du ha syptomer på akutt luftveis- eller annen infeksjon må vaksinasjon vanligvis utsettes til de akutte symptomene er over.

Hvem bør vaksinere seg?

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor av Folkehelseinstiuttet influensavaksine: 

  • Alle over 65 år

  • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger

  • Barn og voksne med hjerte- og lungelidelser, diabetes, lever- eller nyresvikt, nevrologisk sykdom, svekket immunforsvar (samt deres pårørende) og overvekt > 40 BMI.

  • Gravide i 2. og 3. trimester, samt gravide i 1. trimester som har kronisk sykdom eller er helsepersonell

  • Helsepersonell med pasientkontakt


For mer informasjon besøk Folkehelseinstituttet på: https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/


De som tilhører en av risikogruppene for alvorlig influensa betaler en egenandel på 50 kroner for vaksinering hos fastlegen, mens selve vaksinen er gratis. De som har frikort betaler ingenting hos fastlegen. HUSK PNEUMOKOKKVAKSINE

Friske mennesker over 65 år anbefales å ta pneumokokkvaksine mot bakteriell lungebetennelse. Anbefalingen gjelder også for personer med en rekke kroniske sykdommer.

Vaksinasjonen består av én dose. Beskyttelsen vil reduseres over tid, vaksinering bør derfor gjentas etter ca. 10 år.

Se mer informasjon på nettsiden til Folkehelseinstituttet http://www.fhi.no .