Sjøkanten Legesenter

Telefon: 77 00 09 00

NYE KOLLEGER

Vi ønsker tre nye kolleger velkommen hos oss!

Solveig Karoline Valle og Vegar Bredahl Olsen, begge leger i spesialisering, overtar ansvar for pasientene til Inger Ingemann. 

Marlene Skrede kommer fra UNN Harstad og fortsetter sin spesialisering hos oss i 6 måneder («turnuslege»).