Sjøkanten Legesenter

Telefon: 77 00 09 00

Ros og ris

Hvis det er noe vi kan gjøre for å forbedre vår service eller behandlingen på legekontoret så setter vi stor pris på tilbakemelding.
Har du tips om hva du ønsker å finne på vår hjemmeside? Hjelp oss forbedre den.

Dere kan sende en e-post til oss: post@sjokanten.nhn.no
__________________________________________
Alvorlige klager over den medisinske behandlingen bør i første omgang taes opp med fastlegen. Dersom dette ikke er tilstrekkelig, kan skriftlig klage rettes til:

Kommuneoverlegen i Harstad
9479 Harstad

eller:

Helsetilsynet i Troms
V/Fylkeslegen
9291 Tromsø

E-post: helsetilsynet@fmtr.no