Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Prislister og Frikort

Prisfastsettelsen ved legekontorene er regulert av NORMALTARIFFEN, en avtale mellom Rikstrygdeverket, staten og Den norske legeforening.

Oppgjør for tjenester ved legekontoret skjer kontant, per bankkort eller faktura (mot administrasjonsgebyr). Ved Sjøkanten Legesenter har vi betalingsautomat.

Resepter, sykemeldinger og enkelte blodprøver i forbindelse med en konsultasjon er inkludert i konsultasjonsprisen.
Henvisning til Sykehuset og prøver som sendes til eksternt laboratorium er utenom konsultasjon og koster ekstra.

Se mer info om priser:

http://normaltariffen.legeforeningen.no/


Egenandelstak 1 ("vanlig frikort") gjelder ved
- undersøkelse ov behandling hos lege, psykolog, i poliklinikk og røntgeninstitutt
- reise i forbindelse med undersøkelse og behandling
- viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr på blå resept.
Egenandelstaket fastsettes hvert år, ca NOK 2200.

Egenandelstak 2 gjelder for
- undersøkelse og behandling hos fysioterapeut
- enkelte former for tannlegehjelp
- opphold ved offentlig godkjent opptreningsinstitusjon hvor trygden yter stønad
- behandlingsreiser til utlandet i regi av Rikshospitalet
Egenandelstaket fastsettes hvert år, ca NOK 2700.

ANDRE STØNADSORDNINGER

Refusjon av medisinutgifter - bidragsordningen

Dersom du har store utgifter til medisiner som ikke er på blå resept kan du søke om bidrag. Medisinen må være reseptpliktig og skrevet ut av lege på relevant indikasjon.

Hva gjør du som pasient? Ta vare på alle relevante spesifiserte kvitteringer fra apotek. Ta dem med til ditt trygdekontor og få refundert minst 90% av de utgifter som overstiger ca. kr. 1600,-pr. kalenderår. Kravet må fremmes innen 6 mnd etter årets slutt.

Familier kan samle kvitteringer for alle sine familiemedlemmer som da kan bli lagt sammen.

 

Finn mer informasjon på helfo.no