Sjøkanten Legesenter

Telefon: 77 00 09 00

Prislister og Frikort

Prisfastsettelsen ved legekontorene er regulert av NORMALTARIFFEN, en avtale mellom HELFO, staten og Den norske legeforening.

Oppgjør for tjenester ved legekontoret skjer kontant, per bankkort eller faktura (mot administrasjonsgebyr). Ved Sjøkanten Legesenter har vi betalingsautomat. Faktura sendes fra selskapet Convene. Se Convene.no for mer informasjon. 

Resepter, sykemeldinger og enkelte blodprøver i forbindelse med en konsultasjon er inkludert i konsultasjonsprisen.
Henvisning til Sykehuset og prøver som sendes til eksternt laboratorium er utenom konsultasjon og koster ekstra.

Se mer info om priser:

http://normaltariffen.legeforeningen.no/

Egenandelstak for 2023: 3040 kroner

Det som teller med i grunnlaget for frikort er godkjente egenandeler fra

  • apotek/bandasjist
  • lege
  • behandling hos fysioterapeut
  • psykolog
  • sykehus/poliklinikk
  • laboratorier og røntgeninstitutt
  • enkelte former for tannsykdommer
  • pasientreiser
  • opphold ved opptreningsinstitusjoner og andre private rehabiliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med regionalt helseforetak (RHF)
  • behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet HF

INFORMER OSS VED KONSULTASJONER OG PRØVETAKING ETC NÅR DU HAR FÅTT FRIKORT. VI REGISTRERER DA DITT FRIKORT UT ÅRET. 


ANDRE STØNADSORDNINGER

Refusjon av medisinutgifter - bidragsordningen

Dersom du har store utgifter til medisiner som ikke er på blå resept kan du søke om bidrag. Medisinen må være reseptpliktig og skrevet ut av lege på relevant indikasjon.

Hva gjør du som pasient? Ta vare på alle relevante spesifiserte kvitteringer fra apotek. Ta dem med til ditt trygdekontor og få refundert minst 90% av de utgifter som overstiger ca. kr. 1600,-pr. kalenderår. Kravet må fremmes innen 6 mnd etter årets slutt.

Familier kan samle kvitteringer for alle sine familiemedlemmer som da kan bli lagt sammen.

Finn mer informasjon på helfo.no