Sjøkanten Legesenter

Telefon: 77 00 09 00

Legenes tilstedeværelse

Legene vil så langt råd er, prøve å tilby hjelp til pasientene på sin egen liste. Da alle er pålagt kommunale legeoppgaver utenom legesenteret, må vi avlaste for hverandre.

Alle legene jobber etter en intern turnus. Dette vil si at de har administrative dager, for å gjøre papirarbeid og delta på møter. De er ikke tilgjengelig for pasienter disse dagene.
Men de andre legene som er tilstede, vil da være behjelpelig med ting som ikke kan vente til fastlegen er tilgjengelig.