Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Legenes tilstedeværelse

Legene vil så langt råd er, prøve å tilby hjelp til pasientene på sin egen liste. Da alle er pålagt kommunale legeoppgaver utenom legesenteret, må vi avlaste for hverandre.

Alle legene jobber etter en intern turnus. Dette vil si at de har administrative dager, for å gjøre papirarbeid og delta på møter. De er ikke tilgjengelig for pasienter disse dagene.
Men de andre legene som er tilstede, vil da være behjelpelig med ting som ikke kan vente til fastlegen er tilgjengelig.

Telefontid:
Legen ringer tilbake vanligvis etter siste pas. Dvs etter kl 1400, men noen ganger kan det være forsinkelser som gjør at dette blir forskjøvet. De ringer da ved ledig øyeblikk etter dette.