Sjøkanten Legesenter

Telefon: 77 00 09 00

Aktuelt

TELEFONTIDER I SOMMER


Grunnet ferieavvikling har vi i perioden 15.7-16.8.24 følgende telefontider:  Kl 9-11 og kl 12-14.

Ta gjerne kontakt per Helsenorge eller epost til post@sjokantenlegesenter.no

LIS 1 lege

Helene Romsbotn er vår nye LIS 1 lege ("turnuslege"). Hun jobbet tidligere på UNN Harstad, og kommer til å være hos oss til utgangen av august 2024. 

NY EPOSTADRESSE

SJØKANTEN LEGESENTER AS i Harstad BYTTER EPOST ADRESSE!

VÅR NY EPOST ADRESSE ER:      

           post@sjokantenlegesenter.no

Influensavaksine 2023

Tilhører du ovennevnte gruppe kom gjerne innom for vaksinering. I år er det ikke behov for timebestilling for vaksinering.

Vaksineringen koster NOK 211 (NOK 150 for pasienter med frikort).

Hvem bør vaksinere seg?

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor av Folkehelseinstiuttet influensavaksine: 

 • Alle over 65 år
 • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger
 • Barn og voksne med hjerte- og lungelidelser, diabetes, lever- eller nyresvikt, nevrologisk sykdom, svekket immunforsvar (samt deres pårørende) og overvekt > 40 BMI.
 • Gravide i 2. og 3. trimester, samt gravide i 1. trimester som har kronisk sykdom eller er helsepersonell
 • Helsepersonell med pasientkontakt

 

Harstad kommune tilbyr vaksinering mot influensa og Covid19 på Sjøkanten Senter ut uke 44. Se kommunens hjemmeside:

Vaksineanbefaling for høsten 2023 - Harstad kommune 

Ny helsesekretær og LIS 1 lege

Allerede i august ble helsesekretær Synne en del av vårt lag på Sjøkanten legesenter :-)

Den 1.9.23 begynte vår nye LIS 1 lege ("turnuslege") Morten Moen Karlsen hos oss. Han jobbet tidligere på UNN Harstad, og kommer til å være hos oss til utgangen av februar 2024. 

Vi ønsker begge hjertelig velkommen!

 

ÅPNINGSTIDER JULEN 2022

Legesenteret er åpent 27.12.23 til 29.12.23 fra kl 9 til 14. 

Utennom åpningstidene ta kontakt med legevakt for henvendelser som ikke kan vente. For livstruende henvendelser ring 113.

Vi ønsker våre pasienter god jul og et godt nytt år :-) 

Influensa- og Pneumokokkvaksine 2022

Hvem bør vaksinere seg?

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor av Folkehelseinstiuttet influensavaksine: 

 • Alle over 65 år
 • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger
 • Barn og voksne med hjerte- og lungelidelser, diabetes, lever- eller nyresvikt, nevrologisk sykdom, svekket immunforsvar (samt deres pårørende) og overvekt > 40 BMI.
 • Gravide i 2. og 3. trimester, samt gravide i 1. trimester som har kronisk sykdom eller er helsepersonell
 • Helsepersonell med pasientkontakt

Tilhører du ovennevnte gruppe kom gjerne innom for vaksinering. I år er det ikke behov for timebestilling for vaksinering.

Vaksineringen koster NOK 150.

Harstad kommune tilbyr vaksinering på Sjøkanten Senter fra 17.10.22. Se kommunens hjemmeside. 

Ny turnuslege

Frem til februar 2023 jobber turnuslege Tobias Sjåfjell sammen med oss på Sjøkanten legesenter.

Han kommer fra sin turnustjenste ved UNN Harstad.

For øvrig er betegnelsen "turnuslege" egentlig utdatert - korrekt er "Lege i spesialisering 1" ("LIS1").

VI ØNSKER HAM VELKOMMEN HOS OSS!

Nye telefontider

Man-fre: kl 0900-1100 og fra kl 1230-1400

Om mulig ta gjerne kontakt per SMS eller epost. 

Se beskrivelsen til høyre, "Legetime" eller "Andre henvendelser". 

INFLUENSAVAKSINE og vaksine mot lungebetennelse

Vi har mottatt årets influensavaksine.

Det er ikke behov for timebestilling til vaksinering, du kan komme innom mandag-fredag kl 0800-1100 og kl 12.15-1400. Har du allerede avtalt legetime kan vaksinen som regel settes i begynnelsen av legetimen.

Skulle du ha syptomer på akutt luftveis- eller annen infeksjon må vaksinasjon vanligvis utsettes til de akutte symptomene er over.

Hvem bør vaksinere seg?

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor av Folkehelseinstiuttet influensavaksine: 

 • Alle over 65 år

 • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger

 • Barn og voksne med hjerte- og lungelidelser, diabetes, lever- eller nyresvikt, nevrologisk sykdom, svekket immunforsvar (samt deres pårørende) og overvekt > 40 BMI.

 • Gravide i 2. og 3. trimester, samt gravide i 1. trimester som har kronisk sykdom eller er helsepersonell

 • Helsepersonell med pasientkontakt


For mer informasjon besøk Folkehelseinstituttet på: https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/


De som tilhører en av risikogruppene for alvorlig influensa betaler en egenandel på 50 kroner for vaksinering hos fastlegen, mens selve vaksinen er gratis. De som har frikort betaler ingenting hos fastlegen. HUSK PNEUMOKOKKVAKSINE

Friske mennesker over 65 år anbefales å ta pneumokokkvaksine mot bakteriell lungebetennelse. Anbefalingen gjelder også for personer med en rekke kroniske sykdommer.

Vaksinasjonen består av én dose. Beskyttelsen vil reduseres over tid, vaksinering bør derfor gjentas etter ca. 10 år.

Se mer informasjon på nettsiden til Folkehelseinstituttet http://www.fhi.no .

 

#sjekkdeg-kampanjen 2021

KVELDSÅPENT VED SJØKANTEN LEGESENTER

Ved å ta livmorhalsprøve regelmessig fra du har fylt 25 år til du er 69 år kan du forebygge livmorhalskreft.

Vi vet at færre kvinner enn vanlig har testet seg i 2021 og for å gjøre terskelen lavere tilbyr vi i forbindelse med Kreftforeningens årlige #sjekkdeg-kampanje kveldsåpent to dager i september: 

Torsdag 23. september og onsdag 29. september vil vi ha åpent fra kl 17-19.

Tilbudet er for alle kvinner i målgruppen (25-69 år) som ikke har testet seg innen de siste tre år eller som behøver en oppfølgingsprøve.

Vårt tilbud om kveldsåpent er hovedsaklig rettet mot pasienter uten fastlege i byen og de som er forhindret til å ta prøve på dagtid.

Dersom man har symptomer (smerter, blødninger) anbefaler vi at du bestiller en time hos egen lege for å få best mulig oppfølging.

Det er mulig å bestille time på forhånd ved å sende epost til post@sjokanten.nhn.no eller SMS til 2097:  SJØKANTEN, ditt navn, fødselsdato og ønsket dag for undersøkelse.

Det vil også være mulighet for drop-in. Er du ikke fra før registrert i vårt journalsystem blir du bedt om å fylle ut et skjema ved ankomst.

På grunn av pandemien vil det bli plassbegrensninger på venterommet og noen må kanskje vente ute eller i bilen.

Prøvetaking foregår ved gynekologisk undersøkelse av lege. Det vil kun tas celleprøve fra livmorhalsen, andre gynekologiske problemstillinger eller andre spørsmål må man ta opp på ordinær legetime. Dette fordi vi ønsker å bruke tiden på å teste flest mulig.

Det er ikke et gratistilbud, og egenandelen vil være lik som ved vanlig undersøkelse på dagtid. 

For mer informasjon om livmorhalskreft og screening-programmet se kreftforeningen.no/sjekkdeg/

NYE KOLLEGER

Vi ønsker tre nye kolleger velkommen hos oss!

Solveig Karoline Valle og Vegar Bredahl Olsen, begge leger i spesialisering, overtar ansvar for pasientene til Inger Ingemann. 

Marlene Skrede kommer fra UNN Harstad og fortsetter sin spesialisering hos oss i 6 måneder («turnuslege»).

Johnsen vaksine

Vi får i disse dage forespørsler om vaksinasjon med "Johnsen-vaksine" mot Covid-19. 

Det uvanlige er at Folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet anbefaler å ikke bruke vaksinen selv om den er godkjent i Europa og Norge. 

Vi ønsker å forholde oss til de nasjonale anbefalingene, og tilbyr inntil videre ikke denne vaksinen ved vårt legesenter.

VAKSINASJON

Vaksinen som ble tildelt Harstad kommune fra Folkehelseinstituttet er brukt opp.

Apotekene fikk eget kontingent som er forbeholdt "risikogruppen" frem til 1.12.20. Ta kontakt med med oss for vurdering og ev resept eller ta direkte kontakt med apotek.  Skulle du ha symptomer på akutt infeksjon på vaksinasjonsdagen skal du ikke møte opp men ta kontakt for nytt tidspunkt.

Hvem bør vaksinere seg?

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor av Folkehelseinstiuttet influensavaksine: 

 • Alle over 65 år

 • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger

 • Barn og voksne med hjerte- og lungelidelser, diabetes, lever- eller nyresvikt, nevrologisk sykdom, svekket immunforsvar (samt deres pårørende) og overvekt > 40 BMI.

 • Gravide i 2. og 3. trimester, samt gravide i 1. trimester som har kronisk sykdom eller er helsepersonell

 • Helsepersonell med pasientkontakt

Frem til 1. desember 2020 er influensavaksinen forbeholdt risikogruppene og helsepersonell med pasientkontakt.

For mer informasjon besøk Folkehelseinstituttet på: https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/

De som tilhører en av risikogruppene for alvorlig influensa betaler en egenandel på 50 kroner for vaksinering hos fastlegen, mens selve vaksinen er gratis. De som har frikort betaler ingenting hos fastlegen. 

 

HUSK PNEUMOKOKKVAKSINE

Friske mennesker over 65 år anbefales å ta pneumokokkvaksine mot bakteriell lungebetennelse. Anbefalingen gjelder også for personer med en rekke kroniske sykdommer.

Vaksinasjonen består av én dose. Beskyttelsen vil reduseres over tid, vaksinering bør derfor gjentas etter ca. 10 år.

Se mer informasjon på nettsiden til Folkehelseinstituttet http://www.fhi.no .

NY TURNUSLEGE

Frem til februar 2021 jobber turnuslege Trude Beathe Svendsen sammen med oss på Sjøkanten legesenter.

Hun kommer fra sin turnustjenste ved UNN Harstad.

For øvrig er betegnelsen "turnuslege" egentlig utdatert - korrekt er "Lege i spesialisering 1" ("LIS1").

VI ØNSKER HENNE VELKOMMEN HOS OSS!

Telefontid Sommer 2021

I sommer har vi følgende telefontid: 

Man-fre: 0900-1100 og fra 1230-1400. 

Vi ber om at henvendelser om mulig gjøres via SMS eller epost. 

 

VI FLYTTER TIL NYE LOKALER

 

Sjøkanten legesenter har flyttet til nye lokaler i Verkstedveien 1, inngang vis-a-vis bensinstasjonen CircleK. 

 

Informasjon om Koronavirus

Dersom du kan være smittet ELLER er i karantene/har risiko for smitte ELLER har luftveissymptomer:
 • IKKE MØT OPP PÅ LEGEKONTORET uten avtale
 • Send oss SMS eller ring oss på telefon 77000900.
  Dersom du ikke får tak i oss på telefon pga stor pågang, forsøk igjen litt senere.
 • Ved mistanke om mer alvorlig sykdom ring vår øyeblikkelig hjelp telefon 77000909.
  Utennom åpningstid ring legevakt på 116 117
 • Ved akutt nød eller fare for liv og helse - ring medisinsk nødtelefon 113

Du finner oppdatert informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi.no og HelseNorge.no. Dersom du ikke finner svar på viktige spørsmål, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015 (Folkehelseinstitutet).

Årets influensavaksine og vaksine mot lungebetennelse

 

Årets influensavaksine er kommet.

Det er ikke behov for timebestilling til vaksinering.  Vi anbefaler at du kommer innom for vaksinering etter kl 12.15 da ventetiden erfaringsmessig er kortest da. Ta kontakt med resepsjonen i 3. etg.

Influensavaksinering koster NOK 250
(med frikort: NOK 194).

Se også anbefaling om vaksine mot lungebetennelse (pneumokokkvaksine). 

Hvem bør vaksinere seg?

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor av Folkehelseinstiuttet influensavaksine: 

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Barn og voksne med kroniske sykdommer

For mer informasjon besøk Folkehelseinstituttet på: http://www.fhi.no .

 

HUSK PNEUMOKOKKVAKSINE

Friske mennesker over 65 år anbefales å ta pneumokokkvaksine mot bakteriell lungebetennelse. Anbefalingen gjelder også for personer med en rekke kroniske sykdommer.

Vaksinasjonen består av én dose. Beskyttelsen vil reduseres over tid, vaksinering bør derfor gjentas etter ca. 10 år.

Se mer informasjon på nettsiden til Folkehelseinstituttet http://www.fhi.no .

Kjent lege og ny lege

Fastlege Thomas Backer-Grøndahl er tilbake fra sin foreldrepermisjon.

Frem til februar 2020 jobber turnuslege Daniel Indahl Aubert sammen med oss på Sjøkanten legesenter. Han kommer fra sin turnustjenste ved UNN Harstad.

For øvrig er betegnelsen "turnuslege" egentlig utdatert - korrekt er "Lege i spesialisering 1" ("LIS1").

VI ØNSKER BEGGE VELKOMMEN (TILBAKE) HOS OSS!

Permisjon

Thomas Backer-Grøndahl skal ha pappapermisjon fra 3. juni til 16. august 2019. I denne perioden vil Ebbe Lytkens være vikar. Ebbe er en svensk lege som har fått meget gode tilbakemeldinger fra vikarjobber på andre legesentre i Norge.

Årets influensavaksine og vaksine mot lungebetennelse

 

VI ER NÅ FRI FOR FORHÅNDSBESTILT INFLUENSAVAKSINE.

TA KONTAKT MED RESEPSJONEN, SÅ SENDER VI DEG EN E-RESEPT. DU KAN SÅ FÅ GITT VAKSINEN HOS OSS ETTER Å HA HENTET DEN SELV PÅ APOTEK.

 

Det er ikke behov for timebestilling til vaksinering, men vi foretrekker at du kommer innom for vaksinering på mandager og onsdager. Ta kontakt med resepsjonen i 3. etg.

Se også anbefaling om vaksine mot lungebetennelse (pneumokokkvaksine). 

Hvem bør vaksinere seg?

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor av Folkehelseinstiuttet influensavaksine: 

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Barn og voksne med kroniske sykdommer

For mer informasjon besøk Folkehelseinstituttet på: http://www.fhi.no .

 

HUSK PNEUMOKOKKVAKSINE

Friske mennesker over 65 år anbefales å ta pneumokokkvaksine mot bakteriell lungebetennelse. Anbefalingen gjelder også for personer med en rekke kroniske sykdommer.

Vaksinasjonen består av én dose. Beskyttelsen vil reduseres over tid, vaksinering bør derfor gjentas etter ca. 10 år.

Se mer informasjon på nettsiden til Folkehelseinstituttet http://www.fhi.no .

NY TURNUSLEGE og NYTT OM FASTLEGEHJEMLENE

Den 1.9.18 begynte vår kollega Thor-Martin Strand som turnuslege hos oss. Velkommen!

Den 31.8.18 sluttet formelt Lisa Bjerke sin fastlege avtale med Harstad Kommune. 

Kommunen og legesenteret jobber med å få stillingen besatt snarest mulig. I en overgangsperiode styrkes staben av vikarlege(r). 

 

 

Helserespons APP

Helserespons, leverandøren av vår SMS tjeneste har utviklet en APP. Se denne korte beskrivelsen:

Med HelseRespons APPen kan du bestille time hos fastlegen din og fornye resepten. APPen kan lastes ned fra Google Play eller App Store.

Bestillingen blir kryptert og du må godkjenne den med en kode du får på SMS. Derfor koster bestillingen 6kr per mottatt SMS. Det er vanlig å motta 2 meldinger på en bestilling.