Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Hvordan bestille time?

Det er mange som ønsker å nå oss og det kan ta litt tid å komme igjennom. Om du vil gjøre det enkelt og spare tid kan du benytte vårt SMS system.
Da skriver du SJØKANTEN navnet ditt, fødselsdatoen din og grad av hast og sender meldingen til 2097. OBS! For din egen sikkerhet: UNNGÅ personnummer!

En slik melding kan se slik ut:

SJØKANTEN Ola Hansen F040530 ønsker time gjerne i neste uke.

Du kan sende meldingen når som helst på døgnet.
Vi svarer så snart vi mottar den, i våre åpningstider: mandag til fredag 8-15.

Du kan også trykke på Bestille time på nett: "KLIKK HER" i kolonnen til høyre, for bestilling av time.
For reseptbestilling send oss en sms (se info under KLIKK HER) eller mail post@sjokanten.nhn.no.

Meldingen blir da sendt til en Innboks, som ingen andre enn oss leser.

Timebestillinger kan også gjøres ved å ringe legesenterets telefonnummer 77 00 09 00.
Du kan også sende sms. Disse vil bli svart på virkedager når vi åpner fra klokken 8.00.

Ved øyeblikkelig-hjelp tilstander kan det ringes
77 00 09 09.
Ved livstruende tilstander ring 113.

Vi holder hver dag av et visst antall timer for øyeblikkelig hjelp. Så langt som mulig prøver vi å gi deg time hos din fastelege, men pga ulik pågang samt legenes arbeidsoppgaver utenfor legesenteret, kan det bli aktuelt å sette deg opp hos en annen lege.
Medarbeiderne vil som regel måtte stille noen enkle spørsmål om hva det gjelder for å kunne finne en time som passer best, og hvor mye det haster.

Vi har som målsetning å tilby nødvendig øyeblikkelig hjelp til pasienter som har fastlege ved vårt legesenter.

Avbestilling må skje innen 24 timer før konsultasjonen skal finne sted, ellers blir timen belastet.

Litt om oss

Vi ønsker å være lett tilgjengelig for deg. Via vår SMS tjeneste kan du formidle dine ønsker til oss 24 timer i døgnet. Vårt mål er å yte gode helsetjenester og god service til våre pasienter. Om du som pasient skulle registrere noen områder hvor vi ikke lykkes ber vi deg gi oss informasjon om dette slik at vi kan forbedre våre rutiner.

Vi er 7 fastleger, 1 turnuslege og 5 helsesekretærer.

Velkommen!

Fornyelser av resepter

Pasienter oppfordres til å be om nødvendige resepter når en er til konsultasjon hos legen.
Spesielt gjelder dette B-resepter, sterke smertestillende o.l.

Faste medisiner kan ofte fornyes uten legekonsultasjon. 

 
Resepter kan bestilles per SMS, epost eller telefon.

E-resepten er som regel klar i løpet av 2 arbeidsdager.

Diverse forespørsler

Ring oss eller send SJØKANTEN navnet ditt og fødselsdato med avbestillingen eller det du ønsker til 2097.
Du kan også sende en bestilling her på siden under BESTILL TIME HER i kolonnen til høyre.
Meldingen blir da sendt til en Innboks, som ingen andre enn oss leser.
Men prøv å skriv i stikkordsform hva det gjelder. Vi ringer opp hvis det er for lite opplysninger.

FASTLEGEORDNINGEN

Beskrivelse av tjenesten
Harstad kommune har inngått individuell avtale om allmennpraksis i fastlegeordning med selvstendig næringsdrivende leger. Se oversikt over legesentre/leger i Harstad på kommunenes hjemmeside.

Formålet med fastlegeordningen er å bedre kvaliteten i allmennlegetjenesten ved å sikre at mennesker som er bosatt i Norge skal kunne få en fast allmennlege å forholde seg til.

Oversikt over fastleger i Harstad som har ledig kapasitet:

https://helsenorge.no/fastlege


Målgruppe
Alle som er bosatt i Harstad, og personer som er på besøk i Harstad og får behov for legehjelp

Kriterier / vilkår
At den enkelte selv tar kontakt

Pris for tjenesten
Følger Dnlf fastlegetariff - normaltariffen

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Du har rett til å skifte fastlege to ganger pr kalenderår. Når du ønsker å bytte fastlege, kan du gå fram på en av følgende måter:

Gjennom helsenorge.no kan alle innbyggere se hvilken fastlege de har. Innbyggere over 16 år kan også bytte fastlege for seg og sine barn under 16 år, i tillegg til å melde seg inni eller ut av Fastlegeordningen kan fastlege byttes på

https://helsenorge.no/fastlege

Du kan ringe fastlegekontoret i fylket ditt på telefon  800 43 573.


Fastlegekontoret kan fortelle deg hvilke fastleger som har ledig kapasitet på listen sin, og sette deg på listen til den fastlegen du ønsker deg.

Byttet gjelder fra den første i påfølgende måned. Du vil få et brev som bekrefter at du er tildelt fastlegen du har valgt. Du får melding dersom denne fastlegen har full liste. Det kan være lurt å skaffe seg oversikt over hvilke leger som har ledig kapasitet før du sender inn blanketten.

Øyeblikkelig hjelp:

Flerlegesentrene har påtatt seg å yte øyeblikkelig hjelp til sine listepasienter mandag - fredag kl 08.00 – 15.30.

For leger som driver solopraksiser gjelder følgende (når de ikke selv er tilstede):

Frode Risdals listepasienter kan søke øyeblikkelig hjelp ved Havnegata legesenter.

Kommunen har i tillegg etablert en ordning med legehjelp etter fødseldato for:

-Personer som er på besøk i Harstad og får behov for øyeblikkelig hjelp
-Personer som ønsker en ny vurdering (second opinion)
-Personer som har valgt å stå utenfor fastlegeordningen

Fødseldato, pasient: Ansvarlig legesenter:
01 - 06 Kanebogen legesenter
07 – 12 Rødbergveien legesenter
13 – 20 Sama legesenter
21 – 27 Havnegata legesenter
28 – 31 Sjøkanten legesenter

Diverse info

Både leger og helsesekretærer vil gjøre sitt beste for at alt på legesenteret skal skje raskt og effektivt, og til de planlagte tider.
Alt som skjer i løpet av en arbeidsdag, kan skape uforutsette utfordringer som vil kunne gå ut over denne målsetningen, og forsinkelser vil ofte være uunngåelig.

Til deg som pasient har vi derfor følgende oppfordring:

· vær nøyaktig i beskrivelsen av symptomer og sykdomstegn
· har du flere ting du vil ta opp, si dette ved starten av konsultasjonen
· ved bestilling av resepter, er du sikker på at resepten er utgått?
· ved bestilling av resepter, sjekk om du også blir fri for andre medisiner de nærmeste dager, og bestill disse samtidig
· kanskje kan våre helsesekretærer hjelpe deg med din problemstilling?
· SMS og epost er også en måte å komme i kontakt med oss, i stedet for å vente på en opptatt telefonlinje.

Andre henvendelser?

Send en epost til post@sjokanten.nhn.no