Sjøkanten Legesenter

Telefon: 77 00 09 00

Slik bestiller du

Hvordan bestille time?

Det er mange som ønsker å nå oss og det kan ta litt tid å komme igjennom. Om du vil gjøre det enkelt og spare tid kan du nå oss via  Helsenorge.

Timebestillinger kan også gjøres ved å sende epost til post@sjokantenlegesenter.no eller ringe legesenterets telefonnummer 77 00 09 00.

Ved øyeblikkelig-hjelp tilstander kan det ringes
77 00 09 09.
Ved livstruende tilstander ring 113.

Vi holder hver dag av et visst antall timer for øyeblikkelig hjelp. Så langt som mulig prøver vi å gi deg time hos din fastelege, men pga ulik pågang samt legenes arbeidsoppgaver utenfor legesenteret, kan det bli aktuelt å sette deg opp hos en annen lege.
Medarbeiderne vil som regel måtte stille noen enkle spørsmål om hva det gjelder for å kunne finne en time som passer best, og hvor mye det haster.


Avbestilling må skje en hel virkedag før konsultasjonen skal finne sted, ellers kan du bli belastet for timen.

Litt om oss

Vårt legesenter består av 7 fastleger, 1 "turnuslege" og 4 helsesekretærer.

Vi ønsker å være lett tilgjengelig for deg. Vårt mål er å yte gode helsetjenester og god service til våre pasienter.

Om du som pasient skulle registrere noen områder hvor vi ikke lykkes ber vi deg gi oss informasjon om dette slik at vi kan forbedre våre rutiner.Velkommen!

Fornyelser av resepter

Pasienter oppfordres til å be om nødvendige resepter når en er til konsultasjon hos legen.
Spesielt gjelder dette A/B-resepter, sterke smertestillende o.l.

Faste medisiner kan ofte fornyes uten legekonsultasjon. 

 
Resepter bestilles fortrinnsvis per Helsenorge, alternativt per epost eller telefon.

E-resepten er som regel klar i løpet av 2 arbeidsdager.

FASTLEGEORDNINGEN

Beskrivelse av tjenesten
Harstad kommune har inngått individuell avtale om allmennpraksis i fastlegeordning med selvstendig næringsdrivende leger. Se oversikt over legesentre/leger i Harstad på kommunenes hjemmeside.

Formålet med fastlegeordningen er å bedre kvaliteten i allmennlegetjenesten ved å sikre at mennesker som er bosatt i Norge skal kunne få en fast allmennlege å forholde seg til.

Oversikt over fastleger i Harstad:

https://helsenorge.no/fastlegeBrosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Du har rett til å skifte fastlege to ganger pr kalenderår. Når du ønsker å bytte fastlege, kan du gå fram på en av følgende måter:

Gjennom helsenorge.no kan alle innbyggere se hvilken fastlege de har. Innbyggere over 16 år kan også bytte fastlege for seg og sine barn under 16 år, i tillegg til å melde seg inni eller ut av Fastlegeordningen kan fastlege byttes på

https://helsenorge.no/fastlege

Du kan ringe fastlegekontoret i fylket ditt på telefon  800 43 573.


Fastlegekontoret kan fortelle deg hvilke fastleger som har ledig kapasitet på listen sin, og sette deg på listen til den fastlegen du ønsker deg.

Byttet gjelder fra den første i påfølgende måned. Du vil få et brev som bekrefter at du er tildelt fastlegen du har valgt. Du får melding dersom denne fastlegen har full liste. Det kan være lurt å skaffe seg oversikt over hvilke leger som har ledig kapasitet før du sender inn blanketten.

Øyeblikkelig hjelp:

Flerlegesentrene har påtatt seg å yte øyeblikkelig hjelp til sine listepasienter mandag - fredag kl 08.00 – 15.30.

For leger som driver solopraksiser gjelder følgende (når de ikke selv er tilstede):

Frode Risdals listepasienter kan søke øyeblikkelig hjelp ved Havnegata legesenter.

Kommunen har i tillegg etablert en ordning med legehjelp etter fødseldato for:

-Personer som er på besøk i Harstad og får behov for øyeblikkelig hjelp
-Personer som ønsker en ny vurdering (second opinion)
-Personer som har valgt å stå utenfor fastlegeordningen

Fødseldag: Ansvarlig legesenter:
01 - 06: Kanebogen legesenter
07 – 12: Rødbergveien legesenter
13 – 20: Vågsfjord legesenter
21 – 27:  Havnegata legesenter
28 – 31:  Sjøkanten legesenter

 

Pris for tjenesten
Følger avtalen mellom Staten og Den norske legeforening, såkalt Normaltariff. 

Diverse info

Både leger og helsesekretærer vil gjøre sitt beste for at alt på legesenteret skal skje raskt og effektivt, og til de planlagte tider.
Alt som skjer i løpet av en arbeidsdag, kan skape uforutsette utfordringer som vil kunne gå ut over denne målsetningen, og forsinkelser vil ofte være uunngåelig.

Til deg som pasient har vi derfor følgende oppfordring:

· vær nøyaktig i beskrivelsen av symptomer og sykdomstegn
· har du flere ting du vil ta opp, si dette ved starten av konsultasjonen
· ved bestilling av resepter, er du sikker på at resepten er utgått?
· ved bestilling av resepter, sjekk om du også blir fri for andre medisiner de nærmeste dager, og bestill disse samtidig
· kanskje kan våre helsesekretærer hjelpe deg med din problemstilling?
· Helsenorge.no og epost er ofte den enkleste måten å komme i kontakt med oss, i stedet for å vente på en opptatt telefonlinje.

Andre henvendelser?

Send en epost til post@sjokanten.nhn.no