NYE LEGER

Vår kollega Ingeborg Simonsen er ny fastlege hos oss. Hun er under spesialisering i allmennmedisin.

Våren og sommeren 2019 jobber turnuslege Ida Sætherbakken sammen med oss på Sjøkanten legesenter. Hun kommer fra sin turnustjenste ved UNN Harstad.

For øvrig er betegnelsen "turnuslege" egentlig utdatert - korrekt er "Lege i spesialisering 1" ("LIS1").

VI ØNSKER BEGGE VELKOMMEN HOS OSS!